Username:
Password:
Forgot Password? Click Here. Not Registered? Click Here.
View Cart

Send This Page To A Friend:

SignUp For Our Email Newsletter:

Book ID:  096543
Vigo i Bonada, Josep

L'alta muntanya catalana. Flora i vegetacio. 2nd rev. and augmented ed. 2008. 549 (partly col.) figs. 443 p. gr8vo. Hardcover. - Catalans, with Latin nomenclature and Latin species index.
The text has been revised according to modern research results and many illustrations have been added or replaced. - Contents (chapter headings): Introducció/ Generalitats( paisatge pirinenc, unitats géobotaniques, estages de vegetacio, flora, communitats vegetals)/ Els Elements del Paisatge (El boscos subalpins/ Les clarianes de bosc/ Els matollars i les landes/ Les formacions megaforbiques/ Els prats i les pastures/ La vegetacio del les fonts i els rierols/ Els molleres i els herbassars humits/ La vegetacio dels estanys/ La vegetacio de les congesteres/ La vegetacio de les tarteres/ La vegetacio de les roques/ La vegetacio dels llocs ruderals)/ Consideracions Finals/ Bibliografia/ Glossari/ Vocabulari de la nomenclatura llatina/ Relacio sistematica de les plantes esmentades/ Index general.
Send Link to a Friend


Ordering Options
Select Quantity :
Total Price :82.00 EURO (US$ 98.40)